Logopeda

Godziny pracy logopedy szkolnego  2018/2019

mgr Teresa Pyc

 

Poniedziałek    8.30 -13.00   
Wtorek

10.00 - 14.00

Środa 10.00 -15.00   
Czwartek

7.30 -13.00

Piątek

7.15 -10.15

 

PLAN PRACY LOGOPEDY NA ROK 2018/2019

 

 I. DIAGNOZOWANIE I CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

       Wrzesień 

 1.       Wstępne ( klasy I) i kontrolne ( klasy starsze) badania logopedyczne;

 ·        uwzględnienie opinii logopedy z przedszkola.

       2. Zbieranie informacji od rodziców na temat zdrowia ich dzieci.

       3. Konsultacje specjalistyczne w przypadkach wątpliwych.

       4. Organizowanie zespołów ćwiczeniowych, ustalanie zajęć indywidualnych i grupowych.

       5. Uwzględnienie logopedycznych potrzeb dzieci z terenu gminy.

 II. TERAPIA LOGOPEDYCZNA WŁAŚCIWA

         Cały rok

 Metodyka postępowania logopedycznego:

 1.       Ćwiczenia przygotowujące i usprawniające aparat mowy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i relaksacyjne.

 2.       Etap właściwy: wywoływanie brakujących głosek lub / i korygowanie realizowanych nieprawidłowo.

 3.       Zastosowanie poprawnie brzmiących dźwięków w mowie spontanicznej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności w czytaniu , pisaniu, szeroko rozumianej komunikacji.

 4.       Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji werbalnej.

 5.       Objęcie szczególną opieką dzieci z zaleceniami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w porozumieniu z wychowawcami, pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

 III. PROFILAKTYKA

         Cały rok

 1.       Indywidualne rozmowy z rodzicami.

 ·        Uświadamianie rodzicom wpływu pewnych niewłaściwych zachowań  ze wczesnego dzieciństwa na późniejszy rozwój mowy u dzieci.

 ·        Zaproponowanie ćwiczeń i zabaw, możliwych do wykonywania na co dzień w domu, mogących zapobiec problemom artykulacyjnym

 2.       Prelekcja na temat „ Jak ułatwić uczniom, w tym zaburzonym językowo, start w szkole?; wskazanie na dekalog logopedyczny, czyli informacje o tym co robić,

         a  czego nie, by  nasze dzieci nie miały kłopotów z komunikacją.

 3.       Wspieranie nauczycieli w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z realizacji programów szkolnych, m.in.;

 ·        pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach recytatorskich

 ·        organizacja konkursu logopedyczno – czytelniczego

 ·        dzielenie się  posiadaną literaturą fachową oraz wiedzą i umiejętnościami

 4.       Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Bełżycach oraz Zakładem Logopedii w Lublinie ( konsultowanie przypadków trudnych, wymagających specjalistycznych badań, opieki i leczenia)

 5.       Zwracanie uwagi na język i estetykę wypowiedzi uczniów na terenie szkoły.

 W miarę możliwości finansowych szkoły

 1.       Doposażenie gabinetu logopedycznego w brakujące lub nowsze sprzęty.

 2.       Zakup pomocy logopedycznych przydatnych do zajęć.

 3.       Kursy i szkolenia .

                                                                                                            

 

 

 

 

Celem zajęć logopedycznych w  szkole jest diagnozowanie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń mowy u dzieci.

Kompleksowa terapia logopedyczna obejmuje:

·         Kształtowanie i rozwijanie umiejętności mówienia i wypowiadania się. W wielu przypadkach     praca musi tu być skupiona na prowokowaniu do mówienia, wykazaniu dziecku potrzeby werbalnego komunikowania się z otoczeniem.

·         Korygowanie odstępów od normy fonetycznej.

·         Bogacenie czynnego słownictwa dziecka.

·         Prawidłową budowę zdań i wypowiedzi.

 Zajęcia logopedyczne uzupełniają ćwiczenia wspomagające artykulację, doskonalące syntezę, analizę i pamięć słuchową, usprawniające słuch fonematyczny oraz zabawy i ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie.

Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie lub zespołowo (2-4 osoby) w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzenia, a także od możliwości czasowych i organizacyjnych uczniów.

Urozmaicają je językowe gry komputerowe, układanki, gry planszowe, pussy oraz piosenki, opowiastki i filmiki odtwarzane z płyt CD.

 

Konkurs literacki "Gmina w literze i eterze"

 

Uczniowie naszej szkoły, korzystając ze wsparcia nauczycieli lub rodziców wzięli udział w konkursie literackim "Gmina w literze i eterze" organizowanym przez GOKSIR w Niedrzwicy Dużej. Wyniki: 

 

I miejsce - Urszula Kosidło "Pierwszy dzień wakacji"

 

II miejsce - Bartłomiej Adamczyk "Ostatnia stacja. Krótka historia urzędnika kolejowego"

 

III miejsce - Wiktoria Hawrył "Wujek od dłutek"

 

IV miejsce - Jędrzej Zaborski "Walka o Niedrzwicę"